Trekkspillkalender 2016

Måned/dato

Jan

06.

Aktivitet

Avslutning 2013

Hvor

Kroken Sykehjem

Tidspunkt

Øvingshelg

Februar

8. og 9.

13.

15. og 16.

22. og 23.

29. og 30.

April

4. og 5.

Juni

17.

Juli

23. - 27.

Årsmøte

Øvingshelg

Øvingshelg

Øvingshelg

Distriktsmesterskap

Konsert

NN Trekkspilltreff

Strandveien 106

Strandveien 106

Strandveien 106

Strandveien 106

Strandveien 106

Harstad

Torget i Tromsø

Polleidet

Aktuelle saker: