Trekkspillkalender 2014

 

Måned/dato Aktivitet Hvor Tidspunkt
Jan      
13. Avslutning 2013 Kroken Sykehjem  
Mars      
8. og 9. Øvingshelg Strandveien 106  
13. Årsmøte Strandveien 106  
15. og 16. Øvingshelg Strandveien 106  
22. og 23. Øvingshelg Strandveien 106  
29. og 30. Øvingshelg Strandveien 106  
April      
4. og 5. Distriktsmesterskap Harstad  
Juni      
17. Konsert Torget i Tromsø  
Juli      
23. - 27. NN Trekkspilltreff Polleidet  

 

 

Aktuelle saker